Informacija vartotojams

Kokybiniai rodikliai

Geriamojo vandens indikatorinės analitės pagal HN 24:2003 ir jų vertės (mažiausia ir didžiausia) Neringos miesto vandenviečių tiekiamame vandenyje 2017m. lapkričio mėn.15d.

Inžinierė-technologė Renata Jakienė