Informacija vartotojams

Avarijos ir trikdžiai

 

Data Avarijos, trikdžio vieta

Avarijos, trikdžio

pobūdis

Numatomas pašalinimo

 laikas

Avarija, trikdis

pašalintas

 2017.05.15d.

9 val.

Žalias Kelias 6, Juodkrantė  Įvado rekonstrukcija 2017.05.15d. 17 val. 2017.05.15d. 17 val. 

 2018.04.18d.

9val.

Skruzdynės g. nr.1,1a,9a;

Purvynės g. 9a,11,13.

Nida

Uždaromosios ar-

matūros keitimas

2018.04.18d. 17 val. 2018.04.18d. 16 val.

2018.04.19d.

9 val.

Kopų 17, Nida

Įvadinio mazgo

remontas

2018.04.19d. 17 val. 2018.04.19d. 17 val.