Informacija vartotojams

Prijungimo tvarka

 Naujų objektų prijungimo prie miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų tvarka.