Naujienos

Dėl lėšų skyrimo iš Neringos savivaldybės aplinkos rėmimo specialiosios programos 2017 metams

Naujienos
2017 09 29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos monitoringo 1998 m. lapkričio 20 dienos įstatymu Nr.VIII-529 (su pakeitimais), Neringos savivaldybės taryba 2017 m. vasario 23 dienos sprendimu Nr.T1-14 iš Neringos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos UAB „Neringos vanduo“ 2017 metams skyrė lėšų:

  1. Požeminio vandens monitoringui atlikti - 2002,00 Eur
  2. Kuršių marių monitoringui atlikti       - 1279,00 Eur.

Už minėtas lėšas UAB „Neringos vanduo“ vykdo Neringos vandenviečių požeminio vandens stebėjimus, jo kokybės kitimus ir analizę.            Kito monitoringo metu atliekamas iš Neringos nuotekų valyklų išleidžiamų valytų nuotekų įtakos Kuršių marioms stebėjimas.